Studije

Kristof Hubih: Sredstvo

U sedmičnom ciklusu STUDIJE, od ponedeljka, 15. do petka, 19. januara, možete pratiti tekst Kristofa Hubiha „Sredstvo” u prevodu Željka Radinkovića.

Kristof Hubih (Christoph Hubig) je nemački filozof. Težišta njegovih istraživanja su teorija nauke i filozofija tehnike. Po njegovom mišljenju filozofija tehnike je postala „temeljna filozofska disciplina jer živimo u tehniciziranom svetu, u kojem više nije moguć odnos prema svetu prirode ili čoveka koji nije posredovan tehnikom". Tokom svoje karijere ovaj filozof držao je katedre na univerzitetima u Berlinu, Lajpcigu, Štutgartu i Darmštatu. Među brojnim publikacijama izdvajaju se tri toma Umeće mogućega kao najsveobuhvatniji tekstovi koji obrađuju njegovo shvatanje filozofije tehnike. 

Čita Marica Milčanović.
Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar