Noćne promenade

Kompozicije Johana Petera Piksisa, Pera Augusta Olandera, Johana Joakima Kvanca, Žan-Marija Leklera, Karla Filipa Emanuela Baha, Mišela Blavea i kompozicije za fagot autora 17. i 18. veka.

01.00 Johan Peter Piksis
Veliki klavirski trio broj 1 u Es duru (28,38)
Izvodi: Klavirski trio Leonora


01.30 Per August Olander
Simfonija u Es duru (27,40)
Izvodi: Simfonijski orkestar iz Vesterosa pod upravom Herija Damgarda


01.55 Johan Joakim Kvanc: Končerto u De duru (17,45)
Žan Mari Lekler: Sonata i trio opus 2 broj 8 u De duru (9,05)
Karl Filip Emanuel Bah: Trio sonata u a molu (14,34)
Izvodi: Ansambl La Rikordanca


02.40 Johan Peter Piksis
Veliki klavirski trio broj 3 u be molu (25,05)
Izvodi: Klavirski trio Leonora


03.05 Georg Filip Teleman: Sonata u ce molu (7,24)
Georg Filip Teleman: Peta sonatina u a molu (7,13)
Teodor Švarckopf: Sonata a tre (10,02)
Johan Georg Til: Sonata broj 12 (3,32)
Johan Fridrih Faš: Sonata u De duru (9,11)
Izvode: Vauter Fersuren, fagot i ansambl Končerto Delabor


03.40 Johan Peter Piksis
Koncertantni trio broj 1 (11,10)
Izvodi: Klavirski trio Leonora


03.50 Johan Joakim Kvanc: Sonata u Ce duru (11,30)
Mišel Blave: Končerto u a molu (14,01)
Izvodi: Ansambl La Rikordanca


04.15 Karl Filip Emanuel Bah: Tri sonate (11,03)
Georg Filip Teleman: Sonata u de molu (15,05)
Johan Georg Til: Sonata broj 6 (2,56)
Fransoa Devijen: Sonata za čembalo sa obligatnim fagotom (12,38)
Izvode: Vauter Fersuren, fagot i ansambl Končerto Delabor

broj komentara 0 pošalji komentar