Refleksije

Srđan Damnjanović: Filozofija nastave kao kritika kulinarske didaktike

U emisiji REFLEKSIJE“, 11. i 12. januara, možete slušati tekst Srđana Damnjanovića „Filozofija nastave kao kritika kulinarske didaktike (Platon i Artur Libert)”.

Nemački filozof Artur Libert je, pred nacističkim progonima u Nemačkoj, potražio utočište u Beogradu u periodu od 1933. do 1939. godine. Pre nego što je otišao u Veliku Britaniju, ovaj ugledni fenomenolog ostavio je snažan i uočljiv trag na ovdašnjoj filozofskoj i intektualnoj sceni, između ostalog i svojim radovima o filozofiji vaspitanja. „Libertova metafora o kulinarskoj didaktici", piše Damnjanović, potiče od Platona i citira samog Liberta: „Didaktika nije kuvar. Ni učitelji a ni deca nisu automati, nisu mehanizmi. A ni nastava kao materijal, niti kao predmet, nije fizikalni ili hemijski proces; ona nije mrtav mahinalni tok". Didaktika je uvek stvar ljudske slobode.

Kao izvanredan poznavalac Kantove moralne filozofije Libert se upušta u dijalog sa Platonovom filozofijom, manje se, međutim, usredsređujući na njenu sadržinu, a više na formalne pretpostavke. Forma je reč kojom se prevodi Platonov pojam idea, „ideja", ono, dakle, što ostaje večno i nepromenljivo u svim promenama. Iz tog susreta savremenog i starog filozofa rađa se zamisao vaspitanja kao stvaralaštva, kao načina suočavanja s novim i nepoznatim (nasuprot vaspitavanju kao pukom prenošenju nepokretnog, mrtvog znanja).

Urednik Ivan Milenković

broj komentara 0 pošalji komentar