Iz arhive Radio Beograda

Sećanje na Dragoslava Devića

U petoj, poslednjoj emisiji iz ciklusa Sećanje na Dragoslava Devića, koji smo posvetili jednom od osnivača moderne srpske etnomuzikologije, a koji je preminuo 21. septembra ove godine, slušaćete kako su o koncertima Narodnog stvaralaštva u okviru BEMUSA, govorili etnomuzikolozi: doktor Dimitrije Golemović, profesor na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu; Jasminka Dokmanović, vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu; doktor Jelena Jovanović i doktor Danka Lajić-Mihajlović, naučni saradnici Muzikološkog instituta SANU, i Mirjana Drobac, etnomuzikolog u Muzičkoj produkciji Radio-televizije Srbije.

Tokom novembra, u ovoj emisiji, posebno smo se osvrnuli na ciklus Muzička tradicija, koji je na našim talasima emitovan tri decenije - u periodu od 1966. do 1997. godine.

Važno je istaći da je saradnja Dragoslava Devića sa Trećim programom Radio Beograda urodila još jednim važnim ostvarenjem. Naime, početkom sedamdesetih godina dvadesetog veka ideje koje su se razvijale kroz emisiju Muzička tradicija imale su misiju da na svojstven način učestvuju u kulturnom životu i podstiču izvođače tradicionalne muzike da muziciraju u formi koncerta, pa i u urbanom prostoru.

Godine 1971. na programu Beogradskih muzičkih svečanosti ustanovljava se i deo programa izvođenja tradicionalne muzike u vidu koncerta, koji je prvi put održan 13. oktobra u Galeriji fresaka, a koncipiran kao poselo narodnih pevača, igrača, svirača i kazivača iz raznih krajeva tadašnje Jugoslavije.

Dragoslavu Deviću je poverena uloga selektora i voditelja programa. Ovo je bio prvi put da jedna manifestacija elitnog karaktera, poput festivala BEMUS, obuhvati i tradicionalnu muziku, afirmišući time i etnomuzikologiju i njene različite vrste pojavnosti, rada i koncepata. Prva tri koncerta održana u Galeriji fresaka (1971, 1976. i 1977. godine), nadalje se izvode u Atrijumu Naronog muzeja, u kojem su i tokom osamdesetih, putem dnevnih koncerata, doprinosili promovisanju tradicionalne muzike.

Urednice ciklusa: Irina Maksimović i Marija Vukovićbroj komentara 0 pošalji komentar