Iz arhive Radio Beograda

Sećanje na Dragoslava Devića

Tokom novembra, u ciklusu Sećanje na Dragoslava Devića, svake srede predstavljamo rad etnomuzikologa, profesora dr Dragoslava Devića koji je preminuo 21. septembra ove godine u Beogradu, sa posebnim osvrtom na ciklus Muzička tradicija koji je na našim talasima emitovan u periodu od 1966. do 1997. godine.

Večeras će o njegovoj ličnosti i istraživačkom delu govoriti etnomuzikolog, profesor doktor Dimitrije Golemović, koji je bio student i asistent profesora Devića, a reprodukovaćemo i dve emisije iz ciklusa Muzička tradicija: Rusko višeglasno pevanje i Orijentalni instrumenti na tlu Jugoistočne Evrope koje su na talasima Trećeg programa predstavljene 1989. godine.

Šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, u zlatno doba radija, veliki broj spoljnih saradnika učestvovao je u realizaciji programa Radio Beograda. Posebno mesto zauzima dr Dragoslav Dević, jedan od pionira moderne srpske etnomuzikologije. Godine 1951. on dolazi u Radio Beograd, kao stalni saradnik u redakciji narodne muzike Đorđa Karaklajića, a tek od 1962. godine postaje asistent na Odseku za muzički folklor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Po osnivanju Trećeg programa 1965. godine, Dević započinje ciklus emisija Muzička tradicija raznih naroda, koji ubrzo menja naziv u Muzička tradicija i postaje jedinstven u čitavom medijskom prostoru tadašnje Jugoslavije.

Kao završna emisija dana, Muzička tradicija predstavljala je radijsku formu kratkog obima, ukupnog trajanja od 10 do 20 minuta, sa uvodnim tekstom, koncipiranim u vidu informativnog naučnog eseja i kratkim najavama između numera. Poput ostalih članova muzičke redakcije Trećeg programa, Dević je imao mogućnost da slušaocima plasira novi materijal, koji nije postojao u fonoteci Radio Beograda. Slušaoci su imali prilike da kroz njegove emisije putuju sa muzikom koju im je predstavljao, a on je na vešt način sproveo misiju upoznavanja slušalaca sa „muzikom sveta" i kulturama sveta. Emisije je uređivao kroz cikluse, a njihove tematizacije osmišljavao je prema specifičnostima materijala, na primer: obredne ili svetovne muzike različitih zemalja, plemenskih zajednica, numere koje prate igru, kao i one koje se izvode u okviru važnih momenata godišnjeg i životnog ciklusa pojedinaca ili čitave zajednice. Dević potom usmerava fokus na instrumente, njihove karakteristike i kontekstualne pojavnosti, te ih kroz pomeranje fokusa i širenje perspektive sagledava kroz sličnosti i razlike na većem području.

Sa druge strane, putem snimaka koje je načinio prilikom sopstvenih terenskih istraživanja širom Srbije, Dević predstavlja autentičan folklorni materijal na radiju, doprinoseći programskoj liniji koja naglašava aktuelnost materijala i proširujući muzičku mapu sveta originalnim zvučnim zapisima iz Srbije, koji ujedno predstavljaju arhivski i istorijski važnu građu.

Urednice ciklusa: Irina Maksimović i Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar