Noćne promenade

Ostvarenja Helene Munktel, Roberta Simpsona, Roberta Kana i Rutlanda Boutona.

00.55 Helena Munktel
Razbijanje talasa opus 19
Svita za veliki orkestar

Izvode članovi Simfonijskog orkestra iz Jevlea pod upravom Tobijasa Ringborga


01.
25 Robert Kan
Klavirski trio broj 4 opus 72 u e molu
Izvodi kvartet Hajperion


02.0
0 Rutland Bouton
Koncert u De duru za flautu i gudački orkestar
Končerto za gudački orkestar

Izvodi Orkestar Novog Londona pod upravom Ronalda Korpa, a solistkinja je Emili Bejnon, flauta


02.5
0 Robert Simpson
Kvartet sa hornom
Izvode Ričard Votkins, horna, Polin Louberi, violina, Kristofer Grin-Armitaž, klavir i Kerolajn Dirnli, violončelo


03.2
0 Helena Munktel
Valpurgijska vatra opus 24
Svita Dala
Izvode članovi Simfonijskog orkestra iz Jevlea pod upravom Tobijasa Ringborga.


0
3.55 Robert Simpson
Sonata
Varijacije i finale na Hajdnovu temu
Varijacije i finale na Betovenovu temu

Izvodi pijanista Rejmond Klarkbroj komentara 0 pošalji komentar