Nova diskografija – Frančesko Đeminijani

Predstavljamo album „Umetnost sviranja violine” Gotfrida fon der Golca, na kojem se nalaze kompozicije iz ovog didaktičkog traktata Frančeska Đeminijanija. Izdanje na kojem sudeluju Anekatarin Beler, violončelo, Torsten Johan, čembalo i Tomas Bojsen, teorba, objavila je u julu diskografska kuća Aparte.

Sredinom 18. veka, Đeminijanijev priručnik za sviranje na violini bio je dobro poznat širom Evrope, a čak je štampan i u američkim kolonijama. Kao Korelijev učenik, Đeminijani je uživao veliki ugled i razvio impresivnu karijeru violiniste-virtuoza, provodeći najveći deo života u Londonu. U svom traktatu, Đeminijani pruža 28 „vežbi" i 12 „kompozicija", koje autor u predgovoru opisuje kao „dvanaest komada u različitim stilovima za violinu i violončelo sa baso kontinuom u čembalu". Ono što kompozitor podrazumeva pod „različitim stilovima" su zapravo različite igre - kuranta, gavota, žiga - zatim fuge u stilu Korelijevih sonata, kao i lagani komadi puni afektacija, koji najviše nalikuju operskim arijama, a koji bi trebalo da obuče mladog violinistu pre svega umeću ornametacije. Autor predlaže obilnu upotrebu ukrasa, jer smatra da postoji direktna veza između apođatura i prenošenja osećanja poput ljubavi, radosti i slično. Ipak, koliko god da se zalagao za ekspresivnost u interpretaciji, Đeminijani zastupa tezu da bi izvođač morao da se prikloni kompozitorovim namerama, obuzdavajući „narcistički virtuozitet", te pledira za „odgovornu interpretaciju koja bi iskazala autorovu nameru".

Iskusni violonista Gotfrid fon der Golc, inače umetnički direktor Frajburškog baroknog orkestra, sa odabranim članovima ovog ansambla, prateći Đeminijanijeve instrukcije, pokazuju da virtuozitet nije sam sebi cilj, već da je u službi muzičke drame, ali i lirizma kojim je ispunjena muzika barokne epohe.

Urednica Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar