Antologija srpske muzike

Slušaćete odabrana ostvarenja iz opusa Vojislava Vučkovića

Emisiju započinjemo Prvom simfonijom, komponovanom 1933. godine, koja je obeležila završetak Vučkovićevih studija u Pragu. Delo je premijerno dirigovao Otakar Jeremijaš na praškom radiju 28. juna 1933. godine, a beogradska publika je ovo ostvarenje prvi put čula na koncertu Beogradske filharmonije pod upravom Lovre Matačića 7. februara 1939. godine.

Druga simfonija Vojislava Vučkovića, pisana 1942. godine, posvećena je kompozitorovoj majci, iako, kako Vlastimir Peričić ukazuje, njena programska sadržina nije intimne prirode. Naime, simfonija evocira ratne događaje, a ostvarena je preglednim i uprošćenim muzičkim jezikom koji odlikuje Vučkovićev pozni kompozitorski opus.

Kako je Vučković u toku komponovanja Druge simfonije uporedo radio i na partituri Herojskog oratorijuma, nad kojim ga je zatekla smrt, delo je ostalo nedovršeno. Prvi stav je posle rata izvođen na Radio Beogradu kao zasebno delo pod naslovom Poraz, a čitava simfonija, u instrumentaciji Petra Ozgijana, premijerno je izvedena 4. decembra 1967. godine na koncertu povodom dvadeset-petogodišnjice kompozitorove smrti, kada je Beogradskom filharmonijom dirigovao Oskar Danon.

Emisiju uređuje Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar