Naučni skupovi

Misao i delo Ljubomira Tadića – govori Marinko Lolić

U ciklusu „Filozofija krize i otpora: misao i delo Ljubomira Tadića” četvrtkom emitujemo snimke izlaganja sa istoimenog naučnog skupa, koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U trinaestoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Marinka Lolića „Razmatranje odnosa vladar–filozofija u polemičkom diskursu Ljubomira Tadića i Milana Kangrge.

Marinko Lolić analizira filozofske domete kritičkog i polemičkog diskursa praxis-filozofije Ljubomira Tadića i Milana Kangrge, kako u njihovim ranim filozofskim radovima, koji se bave problemima savremene političke filozofije (pre svega, kritikom autoritarnih oblika vlasti i nacionalizma u epohi socijalizma), tako i u postkomunističkom razdoblju u vreme tranzicije. Autor nastoji da pokaže teorijsku relevantnost i ograničenja praxis-filozofije u njenoj dijagnostici i kritici autoritarnih oblika političke vlasti, kao i pogubno marginalizovanje praxis-diskursa i razaranje filozofske kritičke kulture, koje se odvija nastupanjem različitih oblika neoliberalne ideologije eksploatacije i nacionalizma na prostoru bivše Jugoslavije.

Sledećeg četvrtka, 21. septembra, emitovaćemo snimak izlaganja Jovana Babića „Tajna smrti" sa ovog naučnog skupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar