Hronika Trećeg programa

Emitovaćemo tekst Aleksandra Lukića napisan povodom nedavne smrti filozofa Sime Elakovića.

Simo Elaković je rođen u Uskoplju u Hercegovini 1940. godine, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Dubrovniku, a studije filozofije (od osnovnih do izrade doktorata) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao gimnazijski profesor u Dubrovniku i u Karlovačkoj gimnaziji, bio je dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetu Nemačka klasična filozofija i šef Katedre za istoriju filozofije, neko vreme radio je i na Filozofskom fakultetu Zagrebu, a bio je i predsednik Srpskog filozofskog društva i suosnivač Filozofskog simpozijuma u Sremskim Karlovcima, gde je prošle godine održao svoje poslednje izlaganje pod naslovom Predstavljanje sebe. Kako navodi Aleksandar Lukić u ovom tekstu, tom prilikom Elaković je rekao: „Sve se vrti baš oko sudbinskog predstavljanja sebe, kako ovde i sada, tako i na globalnom svetskom planu, ne bi li se predupredila serija katastrofa... Poverenje i iskrenost zbivaju se samo onda kad misao, reč, delo, padaju u jedno. Pojam predstavljanja sebe uključuje sve regije subjektivnosti – razum, um, čulnost, etičko, političko, erotičko, poetičko, ali i obime subjektivnosti – individualno, partikularno, univerzalno. Ili kraće, da kažemo unamunovski, pošto nauka poprima model inkvizicije, hegemonijalno upravljenog uma, a filozofija se neretko iscrpljuje u logičkom larpurlartizmu, bitan je kreativan balans racionalnog i iracionalnog, vitalnog u čovekovom biću”. I zaista „profesoru Elakoviću bilo je ponajviše stalo do svojevrsne vitalnosti, do životne snage, snažnog delovanja i filozofske angažovanosti. U tome je video smisao života”, zaključuje Lukić.

Među objavljenim knjigama Sime Elakovića nalaze se Pravci i smisao kretanja savremene filozofije, Filozofija kao kritika društva, što je bila i njegova doktorska disertacija, Iskustva i iskušenja frankfurtske škole, Sociologija slobodnoog vremena i turizma, Fragmenti kritike svakodnevlja, Rasprave o Evropi i filozofiji na kraju 20. veka, Poslovna etika i komuniciranje, i poslednja Kant naš savremenik. Pored toga objavio je i brojne rasprave, članke i prevode. Umro je u Beogradu sredinom jula ove godine.

Urednica emisije Tanja Mijović. 

broj komentara 0 pošalji komentar