Noćne promenade

Kompozicije Žozea Viane da Mote, Huana Krizostoma Ariage, Fransiska Tarege i Pedra Albeniza.

01:05  Žoze Vian da Mota (40:36)
Simfonija u A-duru
pod nazivom "Domovina"
Izvodi Mađarski državni orkestar pod upravom Matijasa Antala

 

01:45  Huan Krizostomo Ariaga  (24:18)
Gudački kvartet broj 1 u de-molu

Izvodi  kvartet "Gvarneri" iz Vermonta

 

02:10 Fransisko Tarega  (23:58)
Valceri, mazurke i polke
Svira Dejvid Rasel, gitara

 

02:35 Pedro Albeniz (50:58)
Karakteristični španski komadi
Moj užitku opus 61

Fantazija na Verdijevu "Nabuko" opus 36

Fantazij
a na Belinijeve "Puritance"
Baštama Aranhueza

Izvode pijanisti
Migel Zaneti i Ferdinando Turina

 

03:25  Huan Krizostomo Ariaga (50:13)
Gudački kvartet broj 2 u A-duru
Gudački kvartet broj 3 u Es-duru

Izvodi
kvartet «Gvarneri» iz Vermonta

 

04:20  Fransisko Tarega  (44:32)
Valceri, mazurke i polke
Svira Dejvid Rasel, gitara

broj komentara 0 pošalji komentar