Petar Konjović: Prva simfonija u ce molu

Prva simfonija u ce molu Petra Konjovića u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Radio-televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

Nastala 1907. godine, Konjovićeva simfonija u ce molu se smatra prvim delom ovog žanra u srpskoj muzici. Premijerno je izvedena u Zagrebu 1923. godine.

Delo počinje uvodom u kojem glavni materijal donose gudači unisono. Prva tema asocira na narodni napev Lele Stano mori, dok se druga, lirska kantilena koju donose violončela, sastoji od još jedne narodne melodije - napeva Cvekje cafnalo. Razvojni deo donosi opsežan rad sa meterijalom, ali ostaje donekle statičan zbog dominacije osnovnog tonaliteta. Drugi stav započinje temom u oboi, zasnovanom na materijalu iz uvoda, da bi se ostali instrumenti postepeno priključivali.

Skerco sa triom donosi poletne narodne melodije koje dramski tok vode ka finalu. Lagani uvod pre poslednjeg stava je sačinjen od materijala iz prethodnih stavova, što je i glavna karakteristika ove kulminacije, koja opisuje konture sonatnog oblika. Vrhunac delo dostiže u ponovnom javljanju teme Cvekje cafnalo koju u svečanom karakteru donose horne.

Milan Milojković

broj komentara 0 pošalji komentar