Antologija srpske muzike

Ostvarenja Milivoja Crvčanina

U emisiji ANTOLOGIJA SRPSKE MUZIKE čućete Simfonijske varijacije i fugu u izvođenju Slovenačke filharmonije kojom diriguje Samo Hubad i Šest pesama za sopran i orkestar u interpretaciji Radmile Bakočević i Simfonijskog orkestra Radio-televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

Student Stevana Mokranjca na Bogosloviji u Beogradu, a potom i Jozefa Bohuslava Forstera na Praškom konzervatorijumu, Milivoj Crvčanin spada u red danas manje poznatih srpskih kompozitora. Vezavši početke svog profesionalnog angažmana za Prag, gde je na Državnom konzervatorijumu tridesetih godina prošlog veka predavao srpsku crkvenu muziku, ali delovao i kao diplomata, Crvčanin se u osvit Drugog svetskog rata vratio u Beograd, u kojem je ostao do kraja života. Istakao se prevashodno kao kompozitor vokalne duhovne i svetovne muzike, ali se u njegovom opusu nalaze i simfonijska i kamerna dela, te scenska ostvarenja. Po rečima Vlastimira Peričića „muzički jezik Milvoja Crvčanina izgrađen je na nastojanjima poznog romantizma i nascionalnih škola, a odlikuje se sretno pronađenom simbiozom kontrapunktskih postupaka i harmonskih figuracija."

Simfonijske varijacije i fugu na srpsku narodnu pesmu sa Kosova, Crvčanin je komponovao 1922. godine. Ovo ostvarenje spada u prve primere orkestarskih varijacija u srpskoj muzici. Kao tema varijacija upotrebljena je narodna pesma Cvekje cafnalo koja je je u originalnom melodijskom vidu i tonalitetu, preuzeta iz Mokranjčeve Dvanaeste rukoveti. Kako su varijacije programski zamišljene - kao evokacija Kosovske bitke - i izbor teme ima izvesno simbolično značenje: cveće je asocijacija na božure nikle, po narodnoj legendi, iz krvi kosovskih junaka.

Autor emisije: Stefan Cvetković

broj komentara 0 pošalji komentar