Jovan Despotović: Od spiritualnog do materijalnog u slikarstvu Josifa Vidojkovića

U ciklusu Tumačenja, koji emitujemo od četvrtka, 2. do subote, 4. septembra, objavićemo tekst Jovana Despotovića „Od spiritualnog do materijalnog u slikarstvu Josifa Vidojkovića“.

Vidojkovićeve osnovne strukture izražene minimalističkim sredstvima svode se na upit, ili samoispitivanje, o mogućnostima događanja slike na ivici njenog postojanja. U tom traganju autor se kreće rizičnim putem kada tek pogrešan valerski odnos svedenih crno-sivo-belih nanosa, ili neuravnotežena kompoziciona postavka može 'uništiti', u osnovi, dobru nameru da sa minimalnim slikarskim sredstvima postigne maksimalni plastički kvalitet slikovnog prizora. No, zahvaljujući Vidojkovićevoj školskoj pripremi, a to se može učiniti i kao svojevrsni paradoks u njegovom slučaju, autor pronalazi ona kompoziciona i koloristička rešenja koja su za kritiku i teoriju umetnosti neupitna kao završni slikarski produkt.

Josif Vidojković rođen je 1938. godine. Slikarstvo je učio u klasi prof. Mice Todorović u Sarajevu. Od 1968. do 1970. godine boravio je u Hajdelbergu, gde je imao izložbu 1970. godine. Svojim umetničkim slikarskim radom učestvuje na mnogim zajedničkim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a i Lade. Živi i radi u Beogradu i Valjevu.

broj komentara 0 pošalji komentar