Sporovi u kulturi

Emisija stoji van serija, kao otvoreni rezime sedmice.
Ona sagledava kulturu kao neprestano kretanje, koje se ostvaruje kroz nemir, tenzije, polemike i sudare principijelno i interesno različitih stanovišta. Na primer, kod nas već dugo traju sukobi između postmodernizma i realizma u književnosti, između konceptualista i pristalica slikarstva prizora u vizuelnim umetnostima, između regionalista i globalizatora u društvenoj misli.

Najava:
Sporovi u kulturi
[ petak, 19. jan 10:00 ]

Sve epizode serijala Sporovi u kulturi

Prethodne emisije

10:00

Budućnost priznanja za vrhunski doprinos ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 12. jan 2018, 10:00

Put do dobrog udžbenika ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 05. jan 2018, 10:00

Istorija i fikcija ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 29. dec 2017, 10:00

Zašto su prevodioci zanemareni ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 22. dec 2017, 10:00

O lektoratima za srpski jezik, zašto se gase, ko je za njihov opstanak odgovoran ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 15. dec 2017, 10:00

Da li će enciklopedistika u odnosu na internet postati gubitnik ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 08. dec 2017, 10:00

Zadužbinarska imovina Beogradskog univerziteta ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 01. dec 2017, 10:00

Tranzicija i kulturno pamćenje, srpsko-hrvatski odnosi ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 24. nov 2017, 10:00

O jeziku - funkcionalna pismenost i kultura izražavanja ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 10. nov 2017, 10:00

Prodajni ili kulturološki obrazac ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

petak, 03. nov 2017, 10:00

O rodno senzitivnoj leksici ...

Sporovi u kulturi

pročitaj

Sve epizode serijala Sporovi u kulturi