Tribine i Naučni skupovi

Prenosimo izlaganja sa naučnih konferencija i tribina.

U "Tribinama" Treći program prenosi javna predavanja teorijskog, teorijsko-političkog, kulturnog, naučnog i umetničkog sadržaja.

"Naučni skupovi" donose sistematske preglede domaćih i stranih naučnih skupova, pre svega iz oblasti humanističkih nauka.

Sve epizode serijala Tribine i Naučni skupovi

Prethodne emisije

petak, 08. mar 2019, 22:15 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimke sa konferencije PERSPEKTIVE ESTETIKE koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. decembra na Filozofskom ...

Perspektive estetike – govori Divna Vuksanović

pročitaj

petak, 01. mar 2019, 22:25 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimke izlaganja Save Stamenkovića i Biljane Ćirić sa Međunarodnog naučnog simpozijuma „Umetnost i kontekst. Vrednosti: lokalno i ...

Umetnost i kontekst – govore: Sava Stamenković i Biljana Ćirić

pročitaj

četvrtak, 28. feb 2019, 22:35 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije PERSPEKTIVE ESTETIKE koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. decembra na Filozofskom ...

Perspektive estetike – govori Iva Draškić Vićanović

pročitaj

petak, 22. feb 2019, 22:00 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimke izlaganja Ive Draškić Vićanović, Marije Bulatović i Vladimira Vujoševića sa Međunarodnog naučnog simpozijuma „Umetnost i kontekst ...

Umetnost i kontekst – govore: Iva Draškić Vićanović, Marija Bulatović i Vladimir Vujošević

pročitaj

četvrtak, 21. feb 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije PERSPEKTIVE ESTETIKE koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. decembra na Filozofskom ...

Perspektive estetike – govori Igor Cvejić

pročitaj

sreda, 20. feb 2019, 22:20 Tribine

U emisiji TRIBINE sredom možete slušati snimke razgovora koji je održan povodom predstavljanja studije Gorana Bašića „Multikulturalizam i etnicitet” i knjige „Multikulturalizam ...

Razgovor o nama – Marijana Pajvančić, Eva Vukašinović i Ružica Jakešević

pročitaj

petak, 15. feb 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimak izlaganja Aleksandra Kostića „Da li je jezik virtuelna realnost?”, koje je održano na otvaranju simpozijuma „Tradicionalna ...

Tradicionalna estetska kultura – govori Aleksandar Kostić

pročitaj

četvrtak, 14. feb 2019, 22:30 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije PERSPEKTIVE ESTETIKE koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. decembra na Filozofskom ...

Perspektive estetike – govori Una Popović

pročitaj

sreda, 13. feb 2019, 22:15 Tribine

U emisiji TRIBINE sredom možete slušati snimke razgovora koji je održan povodom prestavljanja studije Gorana Bašića „Multikulturalizam i etnicitet" i knjige „Multikulturalizam ...

Razgovor o nama – Miran Komac i Dragoljub Mićunović

pročitaj

petak, 08. feb 2019, 22:00 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganja Zorana Dimića i Duška Prelevića o temi „Filozofija i interdisciplinarnost”; snimak je zabeležen na istoimenom filozofskom ...

Filozofija i interdisciplinarnost – govore Zoran Dimić i Duško Prelević

pročitaj

sreda, 06. feb 2019, 22:15 Tribine

U emisiji TRIBINE sredom možete slušati snimke razgovora koji je održan povodom prestavljanja studije Gorana Bašića „Multikulturalizam i etnicitet” i knjige „Multikulturalizam ...

Razgovor o nama – Mirko Blagojević, Ranko Bugarski i Alpar Lošonc

pročitaj

četvrtak, 07. feb 2019, 22:10 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije PERSPEKTIVE ESTETIKE koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. decembra na Filozofskom ...

Perspektive estetike – govori Marko Novaković

pročitaj

Sve epizode serijala Tribine i Naučni skupovi