Tribine i Naučni skupovi

Prenosimo izlaganja sa naučnih konferencija i tribina.

U "Tribinama" Treći program prenosi javna predavanja teorijskog, teorijsko-političkog, kulturnog, naučnog i umetničkog sadržaja.

"Naučni skupovi" donose sistematske preglede domaćih i stranih naučnih skupova, pre svega iz oblasti humanističkih nauka.

Najava:
Jezik, književnost, teorija – govori Danijela Petković
[ četvrtak, 24. maj 22:20 ]

Sve epizode serijala Tribine i Naučni skupovi

Prethodne emisije

petak, 25. maj 2018, 22:25 Naučni skup Estetsko i stvarno

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetsko i stvarno” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. i 18. maja u Zavodu ...

Sreten Petrović: Gde je stvarno umno – tamo ne prebiva estetsko

pročitaj

22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Danijele Petković „Mimezis i fantastika: problemi određenja fantastike nasuprot mimezisu” ...

Jezik, književnost, teorija – govori Danijela Petković

pročitaj

četvrtak, 17. maj 2018, 22:25 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Sergeja Macure „Saznavanje zidanog i tekstualnog zdanja spolja: abdukcija u Imenu ruže” ...

Jezik, književnost, teorija – govori Sergej Macura

pročitaj

petak, 18. maj 2018, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Vladimira Perića „Dadaksiom: teorija dadaističkog manifesta” ...

Jezik, književnost, teorija – govori Vladimir Perić

pročitaj

petak, 11. maj 2018, 22:25 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Biljane Soleše „Feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskih realista” ...

Jezik, književnost, teorija – govori Biljana Soleša

pročitaj

četvrtak, 10. maj 2018, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete pratiti izlaganje Maje Luković „Psihoanalitička teorija kao meta-teorija (ne)mogućnosti uspostavljanja istine sopstva u Nabokovljevom romanu ...

Jezik, književnost, teorija – Govori Maja Luković

pročitaj

sreda, 09. maj 2018, 22:10 Tribine

U emisiji TRIBINE možete slušati snimak sa predstavljanja knjige Stejna Vervata „Holokaust, rat i transnacionalna memorija: iskazi iz jugoslovenske i postjugoslovenske književnosti” ...

Stejn Vervat: Holokaust, rat i transnacionalna memorija

pročitaj

petak, 04. maj 2018, 22:15 Naučni skupovi

U emisiji „Naučni skupovi” prenosimo izlaganja Nataše Tučev „Modernistički subjektivizam kroz prizmu marksističke kritike” i Ane Kocić „Književnost kolonijalne Amerike u ...

Jezik, književnost, teorija – Nataša Tučev i Ana Kocić

pročitaj

petak, 16. mar 2018, 22:20 Naučni skupovi

U večerašnjoj emisiji pratićete izlaganje „Da li je teorija teška? Misliti sa Džudit Batler" Adriane Zaharijević sa skupa „Neko je rekao feminizam?" koji je održan od 8 ...

Adriana Zaharijević: Da li je teorija teška? Misliti sa Džudit Batler

pročitaj

petak, 16. feb 2018, 22:30

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom možete slušati snimke sa konferencije „Filozofija u delu Ive Andrića” koja je, u organizaciji Srpskog filozofskog društva, održana 23. decembra ...

Filozofija u delu Ive Andrića – govori Duško Prelević

pročitaj

petak, 09. feb 2018, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom možete slušati snimke sa konferencije „Filozofija u delu Ive Andrića” koja je, u organizaciji Srpskog filozofskog društva, održana 23. decembra ...

Filozofija u delu Ive Andrića – govori Irina Deretić

pročitaj

petak, 02. feb 2018, 22:25 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom možete slušati snimke sa konferencije „Filozofija u delu Ive Andrića” koja je, u organizaciji Srpskog filozofskog društva, održana 23. decembra ...

Filozofija u delu Ive Andrića – govore Dragan Prole i Aleksandar Damjanović

pročitaj

Sve epizode serijala Tribine i Naučni skupovi