Refleksije

U emisijama REFLEKSIJE čitamo eseje ili naučne članke domaćih i stranih autora.

U "Refleksijama" se emituju kraće forme koje pokrivaju složenije teorijske konstrukcije, pre svega filozofskog, sociološkog, psihološkog ili antropolškog sadržaja. Takođe, prisutni su i analitički osvrti na aktuelna kulturna dešavanja.

Sve epizode serijala Refleksije

Prethodne emisije

petak, 19. okt 2018, 23:30 Refleksije

U emisiji Refleksije možete pratiti tekst Ive Draškić Vićanović o koncepciji lepote u ranom Platonovom dijalogu „Hipija Veći”. ...

Iva Draškić Vićanović: Epagogija i problem relacionizma u Platonovom „Hipiji Većem” (2)

pročitaj

četvrtak, 18. okt 2018, 23:35 Refleksije

U emisiji Refleksije možete pratiti tekst Ive Draškić Vićanović o koncepciji lepote u ranom Platonovom dijalogu „Hipija Veći” ...

Iva Draškić Vićanović: Epagogija i problem relacionizma u Platonovom „Hipiji Većem” (1)

pročitaj

petak, 27. jul 2018, 23:35 Refleksije

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak i petak, 26. i 27. jula, u tri nastavka pročitaćemo tekst „Postkolonijalni Sartr: čitanje ’Crnog Orfeja’ posle više od pola veka”, autorke ...

Katlen Gisel: Postkolonijalni Sartr (3)

pročitaj

četvrtak, 26. jul 2018, 23:30 Refleksije

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak i petak, 26. i 27. jula, u tri nastavka pročitaćemo tekst „Postkolonijalni Sartr: čitanje ’Crnog Orfeja’ posle više od pola veka”, autorke ...

Katlen Gisel: Postkolonijalni Sartr (1)

pročitaj

petak, 27. jul 2018, 22:30 Refleksije

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak i petak, 26. i 27. jula, u tri nastavka pročitaćemo tekst „Postkolonijalni Sartr: čitanje ’Crnog Orfeja’ posle više od pola veka”, autorke ...

Katlen Gisel: Postkolonijalni Sartr (2)

pročitaj

petak, 20. jul 2018, 23:30 Ogledi

U emisiji OGLEDI u četvrtak i petak možete slušati tekst Miroslava Ivanovića „Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava”. ...

Miroslav Ivanović: Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava (3)

pročitaj

petak, 20. jul 2018, 22:25 Ogledi

U emisiji OGLEDI u četvrtak i petak možete slušati tekst Miroslava Ivanovića „Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava”. ...

Miroslav Ivanović: Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava (2)

pročitaj

četvrtak, 19. jul 2018, 23:35 Ogledi

U emisiji OGLEDI u četvrtak i petak možete slušati tekst Miroslava Ivanovića „Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava”. ...

Miroslav Ivanović: Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava (1)

pročitaj

petak, 22. jun 2018, 23:30 Refleksije

Nazivi „interseks” i „poremećaji polnog razvoja” dospeli su početkom dvehiljaditih u središte pažnje mnogih autora i postali tema o kojoj se raspravlja s najrazličitijih ...

Elizabet Ris: Divergencija ili poremećaj? Politike imenovanja interseksualnosti (2)

pročitaj

petak, 13. jul 2018, 23:30 Refleksije

Pripadnici naroda Ese Eja, koji žive u peruanskom delu Amazonije, imena svoje dece dobijaju u snovima. Kao pripovedna tvorevina, snovi o imenima upućuju na mitsko drevno ...

Daniela Peluso: Narativi snova u jednoj amazonskoj zajednici (2)

pročitaj

četvrtak, 12. jul 2018, 23:25 Refleksije

Pripadnici naroda Ese Eja, koji žive u peruanskom delu Amazonije, imena svoje dece dobijaju u snovima. Kao pripovedna tvorevina, snovi o imenima upućuju na mitsko drevno ...

Daniela Peluso: Narativi snova u jednoj amazonskoj zajednici (1)

pročitaj

četvrtak, 21. jun 2018, 23:35 Refleksije

Nazivi „interseks” i „poremećaji polnog razvoja” dospeli su početkom dvehiljaditih u središte pažnje mnogih autora i postali tema o kojoj se raspravlja s najrazličitijih strana. ...

Elizabet Ris: Divergencija ili poremećaj? Politike imenovanja interseksualnosti (1)

pročitaj

Sve epizode serijala Refleksije