Radio Beograd 2: Programska šema - utorak, 19. jun 2018

06:00
Vesti
06:05
07:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
09:55
Vesti
10:00
10:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:55
Vesti
13:00
13:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
14:00
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:00
16:55
Vesti
17:30
18:30
Vesti
18:32
Paukova mreža - Mila Mašović: Savršen ton
18:54
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka