Radio Beograd 2: Programska šema - petak, 15. feb 2019

06:00
Vesti
06:05
07:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
09:00
Put u reči
09:55
Vesti
10:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:05
Rečeno i prećutano
12:55
Vesti
13:00
13:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
14:00
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:55
Vesti
17:30
18:30
Vesti
18:32
Zvezdani časovi: Miloš Perović - KARAĐORĐE
19:30
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka