Radio Beograd 2: Programska šema - petak, 12. jan 2018

06:00
Vesti
06:05
07:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
09:00
Put u reči
09:55
Vesti
10:55
Vesti
12:55
Vesti
13:00
13:45
Antologija pesnika
13:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
14:00
14:55
Vesti
16:55
Vesti
17:00
Govori da bih te video
17:30
18:32
Zvezdani časovi
19:06
19:55
Vesti
05:00
Od zlata jabuka