Radio Beograd 2: Programska šema - utorak, 19. sep 2017

06:00
Vesti
06:05
07:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
09:55
Vesti
10:00
10:55
Vesti i Na talasima
11:55
Vesti
12:55
Vesti
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:00
16:55
Vesti
17:30
18:30
Vesti
18:32
Paukova mreža
18:54
19:55
Vesti
05:00
Od zlata jabuka