Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 19. okt 2017

21:00
Muzika viva – Georg Fridrih Has
22:20
Filozofija medija – Izlaganja Vlatka Ilića i Angeline Milosavljević
22:40
Sreten Petrović: „Fenomenologija daha” Miodraga Živanovića