Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 03. okt 2017

22:45
Petar Grujić: Naučne aktuelnosti
22:50
Savremena srpska muzika – Kompozicije Ingeborg Bugarinović
23:40
Karl Marija Veber: Koncertni komad u ef molu
23:55
Tokovi poezije – En Karson: Kratka slova