Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 01. okt 2017

23:15
Radionica zvuka – Predrag Stamenković: Put u jezik
23:35
Tonski dijalozi – Fantazija sonata za violu i harfu Arnolda Baksa