Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 27. jan 2019

20:00
Najava programa
20:02
Antologija srpske muzike
21:50
Sublimne frekvencije
22:30
Radionica zvuka – Slobodan Atanacković: Fusio/Diffusio (premijera)