Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 29. maj 2019

20:00
Najava programa
22:20
Predavanja – Dragana Žunić: Estetički humanizam i transhumanizam
22:50
23:40
Hajner Bilefelt: Zapadna koncepcija ljudskih prava protiv islamske
00:12
Muzika za film – Eleni Karaindru
04:57
Odjava programa