Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 18. avg 2018

20:00
Najava programa
22:15
Drama – Lukijan iz Samosate: Prevoz ili tiranin
23:58
Kamerni koncert – Kompozicije Karola Šimanovskog i Ludomira Rožickog