Научни скупoви

Појам узрочности – говоре Стојан Шљука и Ненад Цекић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ четвртком слушате снимке са 26. Филозофског симпозијума „Појам узрочности” који је, у организацији Српског филозофског друштва из Београда, одржан 15. и 16. септембра у Сремским Карловцима. У осмој емисији овог циклуса можете пратити излагање Стојана Шљуке „Појам узрока у сукобу традиције и модерне науке”, а потом ћемо емитовати саопштење Ненада Цекића „Узроци и разлози: границе претпоставке детерминизма у филозофији морала”.

Посматрајући појам узрока у контексту Аристотелове филозофије, која се делимично сусреће и у схоластици, Стојан Шљука запажа да је модерна наука, а тиме и филозофија, драматично сукобљена са традиционалном науком. Аристотелова четворострука анализа узрочности (ефицијентне, материјалне, формалне и финалне) представља покушај да се разуме оно што изазива, одређује, производи или условљава неку последицу, односно оно што нужно претходи некој последици. Код Аристотела је такође наглашена и етичка димензија филозофије која подразумева традицију, то јест заједницу која ствара традицију. Међутим, модерна наука је, на очиглед филозофије, изгубила етичност и основе традиционалног образовања које настоји да „направи" широко образованог човека и, уместо њега, ствара специјализоване експерте врло уског знања, закључује Шљука.

* * *

У савременој филозoфији морала претпоставка свеопштег детерминизма често се узима као аксиом. То се јасно манифестује на три теоријска плана која се међусобно преплићу: прво, као идеја нужности утилитаризма у нормативној етици; друго, као преовлађујућа хјумовска теорија мотивације у метаетици и епистемологији морала; и треће, као идеја могућности каузалног утицаја на моралне феномене, дакле, идеја која је оличена у замисли „моралног побољшања" у сада веома популарној биоетици. Ненад Цекић сматра да утемељеност детерминистичке претпоставке не проистиче директно из науке. Став да наука „каже" да слободне воље нема јесте инспирисан науком, али у науци за њега немам никаквог оправдања. Овакве примедбе које стижу и од најуваженијих научника сугеришу на то да и савременој етици није наодмет да се подсети кантовског разликовања (детерминистичких) узрока и (не-детерминистичких) разлога.

Следећег четвртка, 15. новембра, наставићемо емитовање звучних записа са овог научног супа.

Уредница циклуса Тања Мијовић.

број коментара 0 пошаљи коментар