Антологија српске музике

Слушаћете одабрана остварења из опуса Војислава Вучковића

Емисију започињемо Првом симфонијом, компонованом 1933. године, која је обележила завршетак Вучковићевих студија у Прагу. Дело је премијерно дириговао Отакар Јеремијаш на прашком радију 28. јуна 1933. године, а београдска публика је ово остварење први пут чула на концерту Београдске филхармоније под управом Ловре Матачића 7. фебруара 1939. године.

Друга симфонија Војислава Вучковића, писана 1942. године, посвећена је композиторовој мајци, иако, како Властимир Перичић указује, њена програмска садржина није интимне природе. Наиме, симфонија евоцира ратне догађаје, а остварена је прегледним и упрошћеним музичким језиком који одликује Вучковићев позни композиторски опус.

Како је Вучковић у току компоновања Друге симфоније упоредо радио и на партитури Херојског ораторијума, над којим га је затекла смрт, дело је остало недовршено. Први став је после рата извођен на Радио Београду као засебно дело под насловом Пораз, а читава симфонија, у инструментацији Петра Озгијана, премијерно је изведена 4. децембра 1967. године на концерту поводом двадесет-петогодишњице композиторове смрти, када је Београдском филхармонијом дириговао Оскар Данон.

Емисију уређује Ирина Максимовић

број коментара 0 пошаљи коментар