Грег ДеКјур: Југословенски црни талас

У циклусу СТУДИЈЕ ФИЛМА можете слушати текст Грега ДеКјура "Југословенски црни талас".

Колико је данас једном западњаку уопште могуће да пише о југословенском филму и да га разуме изван постојећих клишеа о бившој Југославији као вештачкој творевини, тамници народа, бурету барута, комунизму, титоизму, социјализму са људским ликом, историјски заснованој мржњи југословенских народа? То се пита и на то одговара Слободан Шијан у уводном тексту за студију првог америчког докторанта на ФДУ у Београду, из које објављујемо делове поглавља Естетика црног таласа.

Грег ДеКјур (Greg DeCuir Jr.) показује да је то могуће и у томе у великој мери успева. Усредсређујући се на једну групу аутора и њихових филмова обележених етикетом црни талас, својевремено наметнутим називом са циљем политичке дисквалификације тих аутора, израслих у оквиру шире појаве познате као Нови југословенски филм (1961-1972), он покушава да прецизније одреди шта их то разликује и издваја из тог ширег контекста у којем су се појавили, али и колики је њихов значај и оригиналност у контексту других филмских нових таласа који се у исто време појављују у Европи и свету.

У најбољим деловима ове књиге, оним који се баве естетиком црног таласа али и анализом појединачних опуса његових најважнијих аутора по ДеКјуру, детаљним описом самих филмова и њихових тематских и формално-стилских иновација, али и дубинском анализом њихове богате визуелне симболике и ауторских наративних стратегија, те компаративном анализом теоријских, програмских и критичарских ставова о филмској уметности, изнетих у бројним текстовима самих стваралаца о којима пише, он темељно гради добро информисану студију, засновану на резултатима детаљног изгледавања и ‘блиског читања' сваког разматраног филма, као и намера њихових аутора.

Избор аутора којима ДеКјур посвећује посебну пажњу, поред већ опште прихваћених кључних личности попут Александра Петровића, Живојина Павловића, Душана Макавејева, Миће Поповића, Желимира Жилника и Лазара Стојановића, ДеКјур допуњује, сасвим оправдано, и редитељима као што су Љубиша Козомара и Гордан Михић и њиховим редитељским првенцем Вране, али и поглављем о Јовану Јовановићу и његовом филму и Млад и здрав као ружа.

ДеКјур је написао књигу која представља до сада најцеловитију студију о феномену црног таласа на енглеском језику и основу и путоказ за даља истраживања овог најузбудљивијег периода југословенскогфилма."

Књигу ће, у двојезичном издању, објавити Филмски центар Србије.

Уредница циклуса Оливера Гаврић

 

број коментара 0 пошаљи коментар