Kvalitet vazduha u Evropi je alarmantno loš

Evropska karta kvaliteta vazduha, počev od Pariza zagađenog izduvnim gasovima automobila na dizel gorivo, do Poljske koja većinu energije dobija iz uglja, kako pokazuje poslednji izveštaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine, iziskuje korenite reforme.

Evropska agencija za zaštitu životne sredine objavila je novi izveštaj o kvalitetu vazduha na kontinentu, koji govori da je situacija sve gora i da su potrebna korenita sistemska rešenja.

S obzirom da na evropskom kontinentu vetrovi uglavnom duvaju sa zapada ka istoku, najčistiji vazduh imaju one zemlje u koje prvo stižu sveže atlantske struje.

Međutim, s obzirom na to da Alpi i Apenini zadržavaju zagađeni vazduh u dolini reke Po, to čini ovu oblast u Italiji jednom od najzagađenijih u Evropi.

U Južnoj Evropi, pak, zbog jake izloženosti Suncu, dolazi do hemijskih reakcija zagađivača zbog čega se pri tlu stvaraju štetne materije posebno opasne za ozonski omotač, zdravlje ljudi i useva.

Jedna od najjasnijih podela u pogledu zagađenosti Evrope potiče iz sfere politike. Zagađenost vazduha od Nemačke ka Poljskoj značajno se uvećava, s obzirom na to da je Poljska zavisna od uglja i da je vazduh tamo prezasićen policikličnim ugljovodonicima koji izazivaju rak.

Upotreba dizel goriva u saobraćaju utiče na to da su veliki gradovi najveći proizvođači azot-dioksida. Vozila koja su navodno prošla testove i ispunjavaju ekološke standarde, ispuštaju mnogo više štetnih materija nego što je propisano, u čemu prednjače London i Pariz, kao i većina velikih gradova širom kontinenta i pored zakonskih ograničenja, što govori samo da se sa njihovom primenom kasni veše od decenije.

Pored loših pokazatelja, poslednji izveštaj o kvalitetu vazduha Evropske agencije za zaštitu životne sredine navodi da je bar porast nivoa zagađenosti zaustavljen. Ističe se takođe, da su brojne mogućnosti da se popravi stanje zdravlja stanovništva, okoline i ekonomije ako bi se odlučno pristupilo rešavanju problema na njihovom izvorištu.

broj komentara 0 pošalji komentar