Hrana i životna sredina kroz radionicu

U okviru Horizont 2020 projekta „FoodEnTwin”, u prostorijama SANU i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održao se međunarodni skup na kome su eminentni istraživači govorili o najnovijim tehnikama u oblasti analize hrane i životne sredine.

Projekat „Twinning istraživačkih aktivnosti u graničnim -omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine" finansiran je sredstvima Evropske Unije.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti molekularnih nauka o hrani, kao i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije.

Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacioni kapacitet, omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem - omiks tehnologija i eksperimentalnih životinjskih modela.

U okviru projekta, od 17. do 21. juna, na Hemijskom fakultetu u Beogradu, održala se Letnja škola na kojoj je gostovalo preko 20 studenata iz inostranstva, u okviru koje se održala i Radionica.

Ova radionica nudi jedinstvenu priliku naučnicima i široj javnosti da budu informisani o najnovijim istraživanjima u oblasti analize hrane, proteomike, lipidomike, metalomike i procene zdravstvenog rizika.

Samo neka od predavanja bila su na temu analitičkih metoda za profilisanje zagađivača hrane, modifikacije proteina, lipida i DNK hrane, zdravstvenih efekata modifikacija komponenti hrane, novih in vitro i životinjskih modela za predviđanje efekata stresa u okruženju.

Predavači  koji su svojim izlaganjima uveličali ovaj događaj bili su prof. Alen Meki (Univerzitet u Lidsu, Velika Britanija); prof. Mihele Epštajn (Medicinski univerzitet u Beču, Austrija); prof. Paola Ronkada (HUPO interesna grupa, Magna Grcicia Universiti of Catanzaro, Italija); Karin Hofman-Somergruber (Medicinski univerzitet u Beču); prof. Svetlana Murzina (Institut za biologiju Karelijskog istraživačkog centra Ruske akademije nauka, Ruska Federacija); profesor Sureja Ozkan Kabasakal (Tehnički univerzitet na Bliskom istoku, Turska).

broj komentara 0 pošalji komentar