Gde su istraživanja i inovacije na mapi Programskih ekonomskih reformi?

Kako će se sprovoditi dualno obrazovanje, na koji način će inovacije biti integrisane u privredi, a kakve se novine očekuju u oblasti istraživanja i nauke – samo su neka od pitanja povezana sa ekonomskim reformama i reformama politike zapošljavanja, o kojima se raspravljalo na sastanku predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

„Istraživanja i inovacije su važni za razvoj svakog društva. Zajedno sa obrazovanjem, čine suštinske pokretače napretka. Zato je važno da u procesu EU integracija poglavlja 25 i 26 budu tretirana na adekvatan način" - istakao je za Portal RTS-a Nikola Božić, programski direktor Istraživačke stanice Petnica.

Na sastanku predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) održanom 5. decembra u Beogradu prisustvovali su članovi radne grupe 18, koja se bavi obrazovanjem, kulturom, istraživanjem i naukom, kao i predstavnici ministarstava koja učestvuju u izradi Programa ekonomskih reformi i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Sastanak su koordinirali Centar za obrazovne politike, Istraživačka stanica Petnica i Evropski pokret.

„Program ekonomskih reformi i Program reformi politike zapošljavanja imaju za cilj, između ostalog, efikasnije planiranje i koordinaciju međusobno povezanih politika koje se sprovode u toku evropskih integracija. Program ekonomskih reformi, koji je bio u fokusu sastanka, sadrži određen broj prioritetnih mera koje će se sprovoditi u narednom ciklusu koji se završava 2020. godine. Analizirane važne mere iz oblasti obrazovanja su ‒ sprovođenje dualnog obrazovanja i usvajanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, dok su mere iz oblasti istraživanja, nauke i inovacija ‒ podsticanje inovacija u privredi, saradnje akademije i privrede i digitalna transformacija", izjavio je Božić.

Sastanak je predviđen Platformom za sprovođenje Programa ekonomskih reformi 2018‒2020. i Programom reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu evropskih integracija. Cilj sastanka je da se organizacije civilnog društva upoznaju sa konceptom izrade navedenih programa, kao i da iznesu svoje preporuke i mišljenje o predviđenim merama.

Sastanku su, pored predstavnika organizacija civilnog društva koje su deo Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Priredila Jelena Micić 

broj komentara 0 pošalji komentar