Međunarodni simpozijum o antičkom novcu

Arheološki institut iz Beograda i Arheološki park Viminacijum organizuju međunarodni simpozijum „Cirkulacija antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope”. Simpozijum će biti održan u prostorijama Domus Scientarium u okviru Arheološkog parka Viminacijum, od 14. do 18. septembra. „Analizom monetarne cirkulacije u različitim provincijama doprinosimo boljem razumevanju kompleksnog rimskog monetarnog sistema i uloge kovanja u ekonomiji”, rekla je za Portal RTS-a, dr Mirjana Vojvoda iz Arheološkog instituta u Beogradu.

Analiza nalaza antičkog novca značajna je za proučavanje monetarne cirkulacije, pa tako i za istraživanje političke i ekonomske istorije. Zato se u velikom broju evropskih država odvijaju istraživački projekti sa ciljem da se dokumentuju svi poznati nalazi antičkog novca.

„Predmet Simpozijuma je cirkulacija antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope u periodu od 5. veka s. e. do 5. veka n. e. Tematski obuhvata cirkulaciju: grčkog, rimskog republikanskog, rimskog carskog i rimskog provincijalnog novca", navela je za Internet portal RTS-a dr Mirjana Vojvoda iz Arheološkog instituta u Beogradu.

Ona je objasnila da se najbolje informacije o cirkulaciji pojedinih vrsta novca u različitim razdobljima dobijaju istraživanjem pojedinačnih, grobnih i skupnih nalaza novca: „Analiza monetarne cirkulacije pokazuje, na primer, da sa stupanjem na vlast novog vladara, koji odmah započinje sa kovanjem novca sa svojim likom i imenom, novac prethodnih vladara (osim izuzetaka) nije izuziman iz opticaja, već se kao važeće platno sredstvo koristio i dalje. Podjednako je moguće utvrditi do kojih udaljenih područja cirkuliše novac pojedinih kovnica. Analize nadalje pokazuju i određene posebnosti novca u opticaju: prepolovljavanje, prekivanje, kontramarkiranje, imitacije, itd., što je važno za proučavanje monetarne i ekonomske istorije nekog područja u određenom razdoblju."

Razvoj istraživanja u oblasti cirkulacije novca 

Iako je priliv novca u Rimskom carstvu bio neravnomeran, analizom intenziteta monetarnog opticaja moguće je utvrditi kretanja intenziteta opticaja u različitim delovima Carstva. Naša sagovornica je dodala da razlike u utvrđenom standardnom kretanju novca u opticaju zahtevaju dodatnu interpretaciju istorijskih događaja na određenom području i traženje njihovih uzroka.

Budući da je analiza nalaza antičkog novca značajna za proučavanje monetarne cirkulacije, a time i za istraživanje političke i ekonomske istorije, u većini evropskih država odvijaju se istpaživački projekti čiji cilj je dokumentovanje svih poznatih nalaza antičkog novca. Upravo zato su istraživanja u oblasti cirkulacije novca, naročito u rimskom periodu, doživele poslednjih decenija veliki razvoj u humanističkim naukama.

„Posebna pažnja na Simpozijumu biće posvećena kovnicama imperijalnog i provincijalnog novca koje su radile u Viminacijumu tokom 3. veka n. e. Analiza viminacijumskih emisija novca više od jednog veka zaokuplja evropsku naučnu javnost. Kako su izvesna pitanja još uvek otvorena, sesija posvećena viminacijumskim kovnicama biće odlična prilika da se o tome povede razgovor, razmene nova mišljenja i donesu novi zaključci", objasnila je za naš portal dr Vojvoda.

Eminentni stručnjaci iz evropskih zemalja i Srbije diskutovaće na Simpozijumu o različitim pristupima proučavanju cirkulacije antičkog novca, baviće se analizom cirkulacije i monetarnim krizama, povezanošću kovnica i cirkulacije novca na velikim udaljenostima, ekonomijom i kovanjem na području jugoistočne Evrope, kao i na prezentaciji projekata iz ove oblasti (npr. The Coin Hoards of the Roman Empire Project) i mogućnostima njihovog širenja i povezivanja.

„Od posebne važnosti za naše naučnike je da se aktivno uključe u postojeće evropske projekte koji se bave registrovanjem i analizom monetarnih nalaza. Simpozijum će svakako biti dobra prilika za uspostavljanje te vrste saradnje sa stranim naučnim ustanovama", ocenila je naša sagovornica.

U okviru Simpozijuma, priređena je i izložba Provincial and Imperial Mint in Viminacijum, autorki Bojane Borić Brešković i Mirjane Vojvode, čije otvaranje je planirano za 15. septembar.

Naučni skup podržavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i sponzori.

broj komentara 0 pošalji komentar