Podrška civilnom društvu za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

Mnogobrojni su izazovi u oblasti zaštite životne sredine pred državnim institucijama, nevladinim sektorom i građanima Srbije. Kada se otvori najskuplje i najzahtevnije pregovaračko poglavlje 27, Srbija će morati da ispuni nemali broj obaveza koje proističu iz procesa evropskih integracija i prenošenja složenih praksi zaštite životne sredine u nacionalno zakonodavstvo.

Srbija će morati da ispuni nemali broj obaveza koje proističu iz procesa evropskih integracija i prenošenja složenih praksi zaštite životne sredine u nacionalno zakonodavstvo, kada se otvori najskuplje i najzahtevnije pregovaračko poglavlje 27.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REK, kancelarija u Srbiji, dodelio je jedanaest ugovora organizacijama civilnog društva koje će biti finansijski podržane kroz Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine.

Prema rečima Gordane Kožuharove, v. d. direktora REK Kancelarije u Srbiji i regionalne direktorke REK-a za Jugoistočnu Evropu, ta organizacija podržava konstruktivan dijalog Organizacija civilnog društva sa državnim institucijama kako bi se ispunili zahtevi definisani u Pregovaračkoj grupi 27.

"Kroz program 'CSOnnect', dodelili smo jedanaest grantova nevladinom sektoru kako bismo ojačali civilno društvo da bude u stanju da utiče na promene – da kompetentno prati proces pregovaranja sa Evropskom unijom u okviru pregovaračke grupe 27, zakonodavstvo Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine i da aktivno učestvuje u programima zaštite životne sredine koje će sprovoditi državne institucije i lokalne vlasti", rekla je Kožuharova.

"Civilno društvo u Srbiji imalo je značajnu ulogu u izradi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti zaštite životne sredine", naglasila je dr Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, i dodala da će u 2017. godini budžet iz kog se dodeljuju grantovi za pojekte u oblasti zaštite životne sredine biti povećan.

Značajnija uloga civilnog društva u pregovorima

Dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, smatra da su Organizacije civilnog društva u poslednjih nekoliko godina sve aktivniji učesnici u razvoju države. "Rezultate vaših projekata uključujemo u pregovaračke procese. Vaša pomoć i ekspertiza institucionalizovani su kroz platformu Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, koja je i deo pregovaračkih procedura", rekla je Mišćevićeva.

Civilni sektor doprinosi pregovaračkom procesu Srbije sa Evropskom unijom kroz učešće u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, projekat koji vodi Evropski pokret u Srbiji. Nacionalni konvent čine radne grupe, čiji su članovi predstavnici akademske zajednice, civilnog društva, sindikata, privrede, državnih institucija.

"Cilj je da se podrži proces evropskih integracija kroz dodatne analize stanja u pojedinim poglavljima i davanje preporuka kako za predstojeći proces pregovaranja tako i za implementaciju u nacionalne politike, rekla je za naš portal Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR, koordinator Radne grupe 19 u okviru poglavlja 27.

"Rezultat rada Radnih grupa u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji jesu Knjige preporuka koje se prosleđuju institucijama EU, našim državnim institucijama, predstavnicima parlamenta, kao i javnosti – te dokumente zainteresovani mogu da preuzmu sa platforme. Očekujemo da sve što smo do sada uradili postane vidljivije kako pregovori budu tekli. Sa pregovorima će se intenzivirati i pritisak na državne institucije da se uspostavi adekvatan način finansiranja oblasti zaštite životne sredine, moraće da se reši pitanje Fonda za zaštitu životne sredine, njegovo finansiranje, operativnost i transparentnost njegovog rada, kao i pooštravanje mera prema zagađivačima", dodala je Nataša Đereg.

broj komentara 0 pošalji komentar