Dečije emocije

Emocije dece i odraslih su različite i zato nije dobro poistovetiti svoja osećanja sa dečijim emocijama

Emocije su sastavni deo naših života i one sve više okupiraju pažnju psihologa, jer su važne za razvoj, odluke, ponašanje i pravac životnog puta.

Kratka definicija emocija mogla bi da glasi: Emocije su fiziološka promena unutar našeg tela. Celokupan naš život sačinjen je od emocija, one pokreću našu ličnost i određuju naše reakcije.

RAZVOJ EMOCIJA

Noborođenčad imaju mali broj emocija. Oko trećeg meseca rađaju se osećanja zadovoljstva i nezadovoljstva. Oko četvrtog meseca se razvija ljutnja, oko šestog iznenađenje, a strah oko sedmog meseca. Složene emocije kao ljubomora i stid razvijaju se od 18tog di 24og meseca.
Svi dečiji biografi saopštavaju da se sa uzrastom povećava broj emocija, koje dete može da doživi. Jednogodišnje dete počinje da pokazuje oduševljenje i naklonost prema odraslima i deci. U razdoblju od druge do pete godine nastaju: stid, strepnja, zavist, razočarenje i nada.

NESTAŠNI PREDŠKOLCI

U predškolskom uzrastu osećanje postaje nezavisno od opažaja, postaje stalnije, ali je i dalje labilno. Emocije su kod deteta u predškolskom uzrastu najjače. U ovom periodu česti su afekti, a preovlađuju uglavnom prijatne emocije i nestašno raspoloženje.

EMOCIJE DECE I ODRASLIH SU RAZLIČITE

U čemu je razlika između emocija dece i odraslih? Dečije emocije su kratkotrajne.Snaga dečijih emocija je izuzetno jaka, jer one nemaju gradaciju bez obzira na situaciju. To naročito važi za ljutnju, strah i radost. Nestabilnost emocija je takođe karakteristična za decu, jer se kod dece brzo smenjuju ljubomora, ljutnja i smeh.

PORODIČNO OKRUŽENjE I EMOCIJE

Najvažniji faktor za emocionalni razvoj deteta su roditelji. Za zdrav dečiji emotivni razvoj važna je zdrava atmosfera i dobri odnosi među članovima porodice. Ako se dete emocionalno ne razvija dobro kod njega se može javiti prpblematično ponašanje, dete može postati razdražljivo, plačljivo, histerično i svadljivo.

broj komentara 0 pošalji komentar