Saturnovi sateliti iz doba krede

Nova studija pokazuje da su Saturnovi prstenovi kakvi su nam danas poznati, možda nastali za vreme poslednjeg doba "vladavine dinosaurusa". Istraživači smatraju da su sateliti Saturna stari oko sto miliona godina.

Rezultati astronomskih istraživanja obično se izražavaju u milijardama godina, ali kada su u pitanju Saturnovi prstenovi i neki od njegovih satelita, desetine miliona godina su pogodnije.

Prema novoj studiji, Saturnovi prstenovi kakvi su nam danas poznati,  možda su nastali i posle epohe dinosaurusa.

Istraživači SETI instituta koristili su podatke koji su prikupljeni u misiji „Kasina" i kompjutersko modeliranje Nase, kako bi analizirali orbite Saturnovih satelita i na taj način odredili njihov „datum rođenja". Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „Astrofizikal džurnal".

Planeta je „otkrivena" početkom 17. veka, i tada se verovalo da Saturnovi prstenovi postoje od kad postoji i sama planeta.

Međutim, godine 2012, francuski astronomi otkrili su da je efekat plime, uz silu gravitacije, uticao na nastanak prstenova, koji su sastavljeni uglavnom od leda. To ukazuje da su Saturnovi sateliti, a verovatno i prstenovi, formirani kasnije nego sama planeta.

Istraživači SETI instituta vraćaju se danas toj hipotezi sa novim podacima i analizama, koji pokazuju da su sateliti i prstenovi Saturna stari otprilike sto miliona godina. Dakle, nastali su za vreme doba dinosaurusa koji su naseljavali našu planetu od pre 230 do 66 miliona godina.

Gasni gigant okružen sa 62 poznata satelita 

„Šesta planeta od Sunca", zajedno sa drugim nebeskim telima u našem Sunčevom sistemu, formirana je pre četiri i po milijarde godina.

„Smatramo da su sateliti najverovatnije nastali u poslednja dva procenta istorije same planete", kaže Matija Ćuk, glavni istraživač u SETI institutu.

Prema proceni naučnika, 62 poznata satelita obilaze oko gasnog giganta. Na njih utiče ne samo Saturnova već i međusobna gravitacija, pošto su jako blizu jedan drugom.

Istraživači su primenili podatke iz orbita Saturnovih satelita koje je prikupila Nasa 2004. godine. Ustanovljeno je da su Diona i Rea zaista mladi meseci, jer u njihovim orbitama nema promena koje su tipične za starije satelite.

Tako su došli do zaključka da su ti sateliti formirani u periodu krede ‒ takozvanom poslednjem dobu dinosaurusa.

Međutim, udaljeniji sateliti, kao što su Titan i Japet, nisu formirani kada i oni mlađi, pa je jedno od pitanja koje se nameće: kako je došlo do njihovog nastajanja?

„Pretpostavljamo da je Saturn je imao sličnu postavku meseca i ranije, ali da su njihove orbite na neki način bile „uznemirene", objasnio je Ćuk, i dodao da su se „na kraju, orbite susednih satelita preklapale, a sateliti sudarali, što je dovelo do sadašnjeg stanja i položaja satelita i prstenova".

broj komentara 0 pošalji komentar