Kako zvono zvoni

Stručnjaci Instituta „Mihajlo Pupin“ istražuju audio tehniku i akustiku.

Oni rade kako na naučno-istraživačkim tako i na komercijalnim projektima, kao što su profesionalni mikrofon MIKME, koji pored snimanja zvuka visokog kvaliteta pruža i niz drugih i novih mogućnosti i predstavlja jedno originalno rešenje na tržištu, kao i akustički goniometar za lokalizaciju izvora zvuka, za koji su dobili nagradu „Korak u budućnost“ na Sajmu tehnike 2015. godine.

Projekti iz ovih oblasti generalno su vrlo interesantni jer su često multidisciplinarni i uključuju istraživanja iz različitih oblasti: fizike, akustike, audiotehnike, obrade signala, psihoakustike, muzike...

Upravo jednan od takvih projekata - ispitivanje akustičkih karakteristika zvuka zvona, realizovan je na Instututu „Mihajlo Pupin“ uz pomoć Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Zvona su jedan od najstarijih muzičkih instrumenata i pitanja poput: kako zvono generiše zvuk i kako napraviti zvono koje dobro zvuči vrlo su stara. Danas je savremena tehnologija omogućila da se temeljnije istraži zvono kao specifičan izvor zvuka i njegov uticaj na slušaoca kroz savremene tehnike snimanja zvuka i digitalne obrade signala, fizičkog modelovanja i računarskih simulacija primenom metoda konačnih elemenata.

Sve ovo nam pruža mogućnosti da ispitujemo koji su to parametri koji utiču na zvuk zvona i na koji način, sa krajnjim ciljem da se ostvari što kavlitetniji subjektivni doživljaj.

Iako na prvi pogled deluje da tema nije aktuelna i vezuje se za neke druge netehničke oblasti, zbilja je da se u svetu svake godine obajavi veliki broj radova koji se upravo bave ispitivanjem akustike i audio tehnike.

broj komentara 0 pošalji komentar