Do znanja bez muke – nije nemoguća misija

Istraživanja pokazuju da se lakše uči i bolje pamti ako tokom učenja koristimo obe moždane hemisfere. Među savetima za brže savladavanje gradiva je i prepoznavanje ključnih reči koje bude asocijacije i osećanja.

Jedno od pravila za uspešnije savladavanje gradiva koje bi trebalo poštovati jeste angažovanje obe hemisfere mozga. Svaka od hemisfera je zadužena za niz intelektualnih aktivnosti.

Leva hemisfera je najpre zadužena za linearnost, analizu i logiku, za reči, slova i brojeve, objašnjava Branislav Maričić iz edukativnog centra „Finesa“. Desna moždana polovina bavi se maštom, mentalnim filmovima, bojama i ritmovima i sagledava slike u tri dimenzije.

Ključne reči od ključne važnosti

„Nauka je dokazala da ukolio koristimo obe moždane polovine podjednako, tada imamo najveći efekat u procesu učenja“, kaže Maričić.

Na primer, ako želimo da zapamtimo žensko ime: Ferida, koje i nije tako često, možemo koristiti sledeće asocijacije: „Fer“ nam je deo reči - Ferum, što znači gvožđe, a „rida“ je deo reči koji možemo razumeti u smislu da „neko plače“. Kada sve to spojimo, zamislićemo devojku koja plače suzama od topljenog gvožđa.

Ključne reči su takođe od velike važnosti u pamćenju. Imenice i glagoli u zadatim lekcijama, moraju se prepoznati, razumeti a inače se lakše pamte od ostalih reči jer po pravilu izazivaju slike, asocijacije i osećanja.

A koeficijent inteligencije?

Često se misli da inteligentniji ljudi lakše i brže uče od onih sa prosečnim koeficijentom inteligencije. Da li je taj koeficijent „precenjen kvalitet“?

„Inteligencija sigurno neće odmoći, ona može da pomogne da se dobiju rezultati uz možda malo manje truda, koristeći neke prirodne resurse svakog čoveka. Inteligencija takođe može pomoći da se lakše shvate načini za ubrzano učenje, učenje uz pomoć slika, asocijacija, ali u svakom slučaju inteligencija nije dovoljna. Dajte mi prosečno dete sa radnim navikama i naučiću ga da uči bolje od inteligentnog deteta koje nema tako dobre radne navike“, kaže Uroš Petrović iz NTC Programa učenja.

Savremeni programi i sistemi učenja naglašavaju važnost učenja sa razumevanjem. Od značaja prilikom učenja svakako je i životna dob onog ko usvaja znanje.

Još u ranom detinjstvu, koje se smatra najvažnijim za „učenje učenja“, neophodno je obratiti pažnju na način usvajanja gradiva - obavezno sa razumevanjem i na kreativan način.

broj komentara 0 pošalji komentar