Nauka

ponedeljak, 18. jun 2018, 08:21 -> 15:27

U Cernu počinju glavni radovi na povećanju luminoznosti akceleratora

Cernov akcelerator Veliki sudarač hadrona (Large Hadron Collider, LHC) ulazi u novu fazu razvoja. Cern je organizovao veliku svečanost kako bi obeležio početak građevinskih ...

pročitaj pristigli komentari (2)

ponedeljak, 18. jun 2018, 06:58 -> 07:46

Humanoidna robotika

Tehnologija se razvija mnogo brže nego što se moglo i pretpostaviti. Ono što je juče bilo nezamislivo, danas je lako ostvarivo ili je već ostvareno. Revolucionarni napredak ...

pročitaj

ponedeljak, 18. jun 2018, 06:27 -> 07:42

Ekološke akcije učenika u Padini

Pri ekološkoj sekciji Osnovne škole „Maršal Tito” u Padini već godinama se organizuju razne akcije prikupljanja sekundarnih sirovina, prvenstveno papira i elektronskog otpada ...

pročitaj pristigli komentari (1)

nedelja, 17. jun 2018, 12:01 -> 12:53

Kad logika nije dosledna

Odsustvo generalne ʼidée fixeʼ u umetnosti dvadesetog veka uvek će izmaći analitičaru pedantu. On će, naprotiv, uočiti bezbroj suptilnih ideja i projekata kojima su pojedinci ...

pročitaj

subota, 16. jun 2018, 10:06 -> 14:16

Pravci u savremenoj istoriografiji

Potaknuta višetomnom studijom vodećih francuskih istoričara Filipa Arijesa i Žorža Dibija o istoriji privatnog života na tlu Evrope, u maniru najbolje istoriografske škole ...

pročitaj

petak, 15. jun 2018, 09:40 -> 09:56

Novine u procesnoj industriji

U godini jubileja inženjerske struke, održan je trideset prvi kongres „Prosesing”. Susret stručnjaka iz oblasti procesne tehnike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora ...

pročitaj pristigli komentari (1)

četvrtak, 14. jun 2018, 12:59 -> 00:28

Otkriće čudnovate veze Higsovog bozona i najmasivnijeg kvarka u prirodi

Novi rezultati ATLAS-ovog i CMS-ovog eksperimenta na akceleratoru u CERN-u razotkrivaju kako Higsov bozon uzajamno deluje sa najmasivnijom poznatom elementarnom česticom ...

pročitaj pristigli komentari (3)

četvrtak, 14. jun 2018, 09:52 -> 11:43

Odapeta i sedma „Drumska strela“

Crveni tepih i stubovi od balona na ulazu u amfiteatar Mašinskog fakulteta u Beogradu nagoveštavali su da se dešava nešto nesvakidašnje. Studenti, profesori, predstavnici ...

pročitaj pristigli komentari (2)

nedelja, 10. jun 2018, 00:33 -> 00:49

Manastir Poganovo

Na levoj obali reke Jerme, nedaleko od sela Poganovo, nalazi se manastir posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu. ...

pročitaj pristigli komentari (11)

subota, 09. jun 2018, 08:32 -> 09:25

Kredo savremenog doba

Izvesni, sasvim pametni ljudi smatraju da nauka i umetnost treba da se izmire. Isto tako, oni misle da je dvadeseti vek izveo revoluciju u umetnosti, potkrepljujući tezu ...

pročitaj